Let The Raspisani Begin. - Stop! This Raspisani Is Not Ready Yet!

TImmerbärgare

Till varje yrke finns det yrkeskategorier som uppstår runt den. Bakom sådana som transporterar timmer på en flod finns det oftast timmerbärgare. Speciellt i andra länder med kraftigt tidvatten och opålitligt väder finns det stor risk att timmer går förlorat och det är här timmerbärgaren kommer in. Man måste ha licens för det och man får bara ta märkta stockar som har slitit sig ur länsar eller fallit av pråmar. Det är inget jobb för en vekling för det är ganska riskfyllt ibland. De stockar som flyter eller har fastnat under högvattenmärket på någon strandremsa får bärgas. Man måste ha robusta, tåliga små båtar med riktigt kraftiga skrov.